Uspešno sprovedena resertifikaciona provera implementiranih standarda

06.09.2021. 11:35
slobodna zona pirot

Na završnom sastanku održanom 03. septembra 2021. godine u Slobodnoj zoni Pirot, proveravački tim iz JUQS-a, Dragan Krstić i Dušica Stanković, je konstatovao da je uspešno sprovedena resertifikaciona provera standarda SRP ISO 9001:2015, SRPS ISO14001:2015 I SRPS ISO 45001:2018.

Prilikom provere svih organizacionih delova Slobodne zone Pirot, nije zabeležena nijedna neusaglašenost. Od strane proveravačkog tima data je preporuka da se dalji razvoj integrisanih sistema menadžmenta vrši u korelaciji sa razvojem IT sistema i digitalizacijom usluga.

Slobodna zona Pirot nastavlja sa primenom standarda u pogledu kvaliteta pružanja usluga, brige o životnoj sredini, zdravalja svojih zaposlenih i bezbednosti na radu kao i sa automatizacijom procesa sa ciljem povećanja efikasnosti usluga.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot