Objavljena preliminarna lista korisnika u okviru Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju porodičnih kuća

05.10.2021. 12:28
Registracija stambenih zgrada.mpg_snapshot_01.27_[2018.01.22_11.51.19]

Juče je objavljena PRELIMINARNA LISTA KRAJNjIH KORISNIKA koji su podneli prijave na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava građanima (domaćinstvima) za energetsku sanaciju porodičnih kuća na teritoriji grada Pirota za 2021. godinu.

Lista se može videti na sajtu Grada Pirota i oglasnoj tabli u Uslužnom centru-Jedinstvenom upravnom mestu.
Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste, zaključno sa 07.10.2021. godine u 15,00 časova, u prostorijama Gradske uprave Pirot ( kancelarija broj 22) .
Na preliminarnu listu krajnjih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja, zaključno sa 12.10.2021. godine u 15,00 časova. Prigovor se može podneti neposredno u pisarnici Gradske uprave Pirot ili poštom na adresu Gradske uprave Pirot, ul. Srpskih vladara br.82, 18300 Pirot- Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske sanacije stambenih objekata.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot