Javni poziv za poljoprivredna gazdinstva

27.10.2021. 13:27
Goveda

Gradska uprava Pirot poziva registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Pirota, da podnesu zahtev za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu (veštačko osemenjavanje krava i junica) za 2021.godinu.
Za realizaciju javnog poziva predviđen je ukupan iznos od 3.000.000,00 dinara. Regresiraju se troškovi za reproduktivni materijal u govedarstvu u iznosu od 2.000,00 dinara po grlu za prvu oplodnju. Javni poziv je otvoren od 01.11.2021.godine i traje do utroška sredstava.
Za sva osemenjavanja izvršena od 01.11.2020.godine do 31.10.2021.godine podnosi se jedan zahtev u periodu od 01.11.2021.godine do 10.11.2021.godine.
Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Pirota www.pirot.rs, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pirota, lokalnom listu „Sloboda“ i mesnim kancelarijama.
Detaljnije informacije mogu se dobiti u kancelariji br.41 na trećem spratu i br.15 na prvom spratu zgrade gradske uprave grada Pirota u ulici Srpskih Vladara br.82 ili na telefon 010 305-541 i 305-515 svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, za sve vreme trajanja javnog poziva.

Share This:

Oglašavanje na internet portalu

Oglašavanje na internet portalu

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot