Uvid u birački spisak

03.12.2021. 11:33
Grad

Na osnovu člana 14stav 1 i člana 15 i 21 Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni glasnik RS” 104/09 i 99/11) i tačke 9 i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (,,Službeni glasnik RS“ , br.15/12 i 88/18, 67/20, 41/21 i 90/21) a povodom raspisanog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, Gradska uprava Grada Pirota

IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČКOG SPISКA ZA PODRUČJE GRADA PIROTA

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Pirota, izložen je u sedištu Gradske uprave Pirot – Jedinstveno upravno mesto, ul.Srpskih Vladara br.82, kancelarija br. 20.
Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Pirota mogu podneti Gradskoj upravi Pirot u vremenu od 07 do 15 časova svakog radnog dana najkasnije do zaključenja biračkog spiska 31.12.2021.godine.

Građani mogu od raspisivanja republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska 10.01.2021 godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem referendumu mogu glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Pirota (izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište odnosno boravište za interno raseljena lica).

U postupku vršenja uvida u birački spisak lica ovlašćena za ažuriranje biračkog spiska, lica za pružanje tehničke podrške gradske uprave dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarsva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

02.12.2020.godine NAČELNIК GRADSКE UPRAVE PIROT

Share This:

Restoran SUNCE Dimitrovgrad

Restoran SUNCE Dimitrovgrad