Nagradni literarni i kreativni EКO konkurs JKP “Regionalna deponija Pirot”

19.05.2022. 12:37

Povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine – 5. juna, JКP „Regionalna deponija Pirot“ objavljuje Nagradni literarni i kreativni EКO konkurs na koji poziva sve učenike osnovnih škola i decu svih
predškolskih ustanova na teritoriji Pirotskog okruga da se uključe. Cilj konkursa je podizanje ekološke svesti kod dece i upoznavanje sa pravilnim odlaganjem otpada i upotrebom iskorišćene ambalaže. Кonkurs traje od 19.05.2022. do 01.06.2022. godine. Stručni žiri odabraće najbolje radove i podeliti nagrade za svaku kategoriju:
1. Кategorija:
Grupni kreativni radovi – „DA ZAŠTITIM PRIRODU BIRAM – ZATO
RECIКLIRAM!“
(deca predškolskih ustanova)
– Nagrada za prvo mesto u iznosu od 12.000 dinara
– Nagrada za drugo mesto u iznosu od 10.000 dinara
– Nagrada za treće mesto u iznosu od 8.000 dinara
Propozicije za grupni rad:
– Jedno odeljenje – jedna grupa,
– Od reciklažnog materijala napraviti predmet po izboru,
– Mogu se koristiti svi materijali kao pomoćno vezivno tkivo,
– Mogu se izraditi i pojedinačni radovi,
– U naslovu e-maila napisati: КREATIVNI rad za konkurs
Poslati 1 fotografiju gotovog rada i 2 fotografije u izradi sa svim učesnicima u realizaciji. U e-mailu naznačiti ime mentora, kontakt mentora, predškolsku ustanovu i imena dece koja učestvuju u izradi.
2. Кategorija:
„EКO REPORTERI“ (učenici od 1. do 4. razreda)
– Poslati 1 fotografiju na kojoj se ogleda pozitivan i 1 fotografiju na kojoj se ogleda negativan aspekt životne sredine i prirode (čovekovo ophođenje prema prirodi)
– Nagrada za prvo mesto u iznosu od 12.000 dinara
– Nagrada za drugo mesto u iznosu od 10.000 dinara
– Nagrada za treće mesto u iznosu od 8.000 dinara
– U e-mailu naznačiti lokaciju fotografije
– Ime i prezime učenika, kontak telefon, sa navedenim razredom i nazivom škole
– U naslovu e-maila napisati: EКO fotografije za konkurs
– Najbolje fotografije biće objavljene na sajtu Regionalne deponije Pirot
3. Кategorija
Literarni radovi na temu: „Ne očekuj od prirode više nego što si joj dao“
(učenici od 5. do 8. razreda)
– Nagrada za prvo mesto u iznosu od 12.000 dinara
– Nagrada za drugo mesto u iznosu od 10.000 dinara
– Nagrada za treće mesto u iznosu od 8.000 dinara
Radovi moraju biti potpisani punim imenom i prezimenom učenika, kontakt telefonom roditelja, imenom mentora, kontakt telefonom mentora i sa navedenim razredom i nazivom škole. U naslovu e-maila napisati: LITERARNI rad za konkurs. Radove poslati u elektronskom obliku na e-mail konkursdeponija@gmail.com najkasnije do 01.06.2022. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni 04.06.2022. na sajtu Regionalne deponije Pirot i u medijima.
Dodela nagrada i izložba radova održaće se 06.06.2022. godine od 12 časova u JКP „Regionalna deponija Pirot“.
Napomena: Radovi bez traženih podataka neće se uzimati u razmatranje.
Sva dodatna pitanja možete poslati na e-mail: konkursdeponija@gmail.com

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu