Novi pravilnik o merilima za utvrdjivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u vrtićima – video

01.02.2022. 12:48

Nedavno je na snagu stupio novi Pravilnik o merilima za utvrdjivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama. Na osnovu Pravilnika utvrdjeno je kada roditelj plaća punu cenu boravka deteta u vrtić,kada plaća polovinu i u kojim situacijama je potpuno oslobodjen plaćanja. O ovome je za Pi kanal govorila direktorka PU “Čika Jova Zmaj”.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu