Javna rasprava o nacrtu Statuta FS Grada Pirota

01.03.2022. 11:49

Izvršni odbori FS Grada Pirota i FS Pirotskog okruga, na zajedničkoj
sednici, održanoj 28. februara 2022. godine, usvojili su *Nacrt Statuta FS
Grada Pirota i Nacrt Statuta FS Pirotskog okruga*. Na istoj sednici,
Izvršni odbori su *Nacrte Statuta *uputili na javnu raspravu, koja će
trajati 30 (trideset) dana, od 1. marta do 31. marta 2022. godine. Podnosioci
amandamana, primedbi i sugestija na tekst *Nacrta Statuta* obavezni su da
amandmane, primedbe i sugestije, sa naznakom *„Javna rasprava o Nacrtu
Statuta FS Grada Pirota“/„Javna rasprava o Nacrtu Statuta FS Pirotskog
okruga“*, dostave najkasnije do 31. marta 2022. godine, poštom na adresu
Saveza (FS Grada Pirota, Trg pirotskih oslobodilaca bb, Pirot) ili na
i-mejl: ofspirot@gmail.com. Tekst *Nacrta Statuta FS Grada Pirota i Nacrta
Statuta FS Pirotskog okruga biće *dostupni na sajtu FS Grada Pirota:
https://www.fsgp.rs/

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu