Javna rasprava o nacrtu Srednjoročnog plana Grada Pirota do 25. aprila

06.04.2022. 08:35

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj poziva građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da učestvuje u javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine, koja će trajati do 25. aprila.
Nacrt Srednjoročnog plana objavljen se na internet stranici Grada Pirota www.pirot.rs i oglasnoj tabli Grada Pirota.
Primedbe, predlozi, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu ledo@pirot.rs ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine”, najkasnije do 25. 4. 2022. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji se objavljuje na sajtu Grada Pirota.
Po okončanju javne rasprave Grad Pirot će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana, koji će biti objavljen na internet stranici Grada Pirota u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu