Divlje deponije – ružna slika naših navika – video

15.04.2022. 12:15

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine na teritoriji Srbije postoji više od 2200 divljih deponija, ali se procenjuje da taj broj može biti daleko veći. Divlje deponije su površine na kojima ljudi nelegalno odlažu otpad, a nalaze se najčešće u ruralnim sredinama, u blizini naseljenih mesta, uz korita reka i duž saobraćajnica. Veliko Selo nadomak Pirota decenijama se bori sa ovim problemom.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu