Javna rasprava o nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota 2022 – 2024.

18.04.2022. 12:15

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj poziva građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024, koja je zakazana za sredu, 20. april od 12 sati u velikoj sali Gradske skupštine.
Nacrt Srednjoročnog plana objavljen je na internet stranici www.pirot.rs i oglasnoj tabli Grada Pirota.
Primedbe, predloge i sugestije građani i ostali učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti i putem elektronske pošte na adresu ledo@pirot.rs ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine”, najkasnije do 25. aprila 2022. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji je objavljen na sajtu grada.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu