Projekat UG „Ternipe“ „Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj“ – video

19.04.2022. 15:10

U prostorijama Udruženja građana Ternipe, danas je održan okrugli sto za organizacije koje se bave omladinskom politikom. Tema razgovara bio je projekat „Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj“ koji Ternipe realizuje. Silvija Nešić, koordinatorka ovog projekta, je za Pi kanal, govorila o njegovim ciljevima. Ternipe ovaj Projekat realizuje u okviru programa Vlade Švajcarske, „Zajedno za aktivno građansko društvo-AKT“, koji, kako navodi Silvija Nešić, za cilj ima društvo u kome građani aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalu.
Prva faza Projekta je istraživačkog karaktera i obuhvata online upitnike iz šest različitih oblasti.
Organizacije koje su danas potpisale memorandum o saradnji i participaciji će delegirati po 2 učesnika za kamp mladih na kojem će učiti o strategiji za mlade, fokus grupama ali o tome kako se boriti za svoje ideje. Vreme za realizaciju Projekta je godinu dana.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu