Evropska nedelja imunizacije pod sloganom “Dug život za sve”

22.04.2022. 17:44

Ove godine obeležava se sedamnaesta po redu nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO, pod sloganom „Dug život za sve” sa ciljem da se svima u svakoj zemlji omogući podjednaka dostupnost vakcina, što bi koreliralo sa dugim i zdravim životom. Duže od dva veka vakcine doprinose bezbednijem svetu, od prve vakcine protiv velikih boginja do najnovijih mRNA koje se koriste u prevenciji teških oblika COVID-19.
Pandemija COVID-19 je doprinela porastu politizacije imunizacije i padu obuhvata imunizacije dece u mnogim zemljama.
Program imunizacije je prekinut u Ukrajini i sva deca koja su napustila zemlju potrebno je da budu vakcinisana gde god bila. I u ovim uslovima, održavanje kontinuiteta u sprovođenju nacionalnih programa imunizacije ima prioritet koji ni na koji način ne sme biti ugrožen.
Dečja paraliza (polio) endemski se i dalje održava u dve zemlje (Pakistan i Avganistan). Sve zemlje evropskog regiona stekle su status zemalja bez poliomijelitisa u junu 2002. godine. Ukrajinska kriza sa migracijom sa teritorija gde je registrovano epidemijsko javljanje Virusa polia tip 2, a prekinuto sprovođenje započete kampanje imunizacije u februaru ove godine, predstavlja javnozdravstveni rizik za Evropski region SZO.
Neregistrovanje malih boginja može se objasniti primenom medicinskih i nemedicinskih mera u prevenciji COVID-19 (fizičke distance, maski, zatvaranja škola, ostajanja kod kuće, zabranom masovnih događaja, zatvaranjem granica i drugih mera u prevenciji COVID-19).
Epidemije malih boginja i importovanje divljeg virusa dečije paralize predstavljaju i dalje zajedničke pretnje u oblasti zaraznih bolesti koje se mogu sprečiti imunizacijom za zemlje Evropskog regiona SZO, pa je neophodno intenzivirati sve aktivnosti predviđene planovima aktivnosti na održavanju statusa održavanja zemlje bez poliomijelitisa i eliminacije morbila u Republici Srbiji:
Dostizanje i održavanje visokog nivoa obuhvata (≥ 95%) sa dve doze MMR vakcine, odnosno tri doze IPV (vakcine protiv dečje paralize)
Potrebno je da Domovi zdravlja u naredna tri meseca intenziviraju i realizuju vakcinaciju svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih i nerevakcinisanih lica propuštenih godišta dece uzrasta do 14 godina.
Obuhvat vakcinacijom u 2021.godini u Pirotskom okrugu
Na teritoriji Pirotskog okruga u 2021. godini u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima, sprovedena je imunizacija protiv određenih zaraznih bolesti.
Planirana imunizacija novorođenčadi u porodilišu BCG vakcinom sprovedena je sa obuhvatom 96,5%.
Planirana imunizacija u pirotskom okrugu

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu