Odobrena sredstva Ekonomskoj školi za nabavku savremene opreme

22.04.2022. 17:41

Ekonomska škole Pirot je konkurisala sa projektom: “Nabavka IKT oprema za specijalizovan kabinet za preduzetništvo, bankarstvo i osiguranje”.

Projekat je odobren i Ekonomska škola Pirot će na osnovu rešenja o dodeli sredstava, koje je potpisala predsednik Vlade RS Ana Brnabić, dobiti 1.215.360 dinara.

Projektom je predviđena nabavka IKT opreme: hardver sa pratećim legalnim softverom za dva (2) povezana specijalizovana kabineta, gde realizujemo časove PREDUZETNIŠTVA, BANKARSTVA i OSIGURANjA, za profil: ekonomski tehničar, finansijski administrator i za profil: službenika u bankarstvu i osiguranju.

Projekat je u skladu sa ciljevima Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. posebno sa opštim ciljem broj 1: “Povećani kvalitet nastave i učenja, pravednost i dostupnost preduniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja i ojačana vaspitna funkcija obrazovnovaspitnih ustanova”.

Nabavkom pomenute savremene opreme, unapređujemo obrazovni proces i povećavamo nivo kreativnosti i inovativnosti predmetnih profesora Ekonomske škole Pirot, povećavamo nivo digitalnih kompetencija, radimo na svom stručnom usavršavanju i nastavljamo sa pružanjem dodatne podrške sadašnjim i budućim učenicima koji upišu našu školu.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu