“Mimosveta” – novo izdanje Narodne biblioteke Pirot

29.04.2022. 10:39

Narodna biblioteka Pirot izdala je novu zbirku pesamapod nazivom “Mimosveta”, pirotskog pesnika Igora Đorđevića.
U zbirci dominiraju teme traganja s pravom na razliku, teme borbenosti kojom se ostaje izvan vladajućeg palanačkog kruga, kao i teme traganja i odbijanja bespogovornog prihvatanja nametnute vladajuće slike sveta.
Mesto mimosveta je mesto svakoga onog ko se ne slaže i jasno i glasno iznosi svoj stav. Pesnik sebe vidi u ulozi Filokteta koji odgovara na svaku ponudu Odiseja da ga lukavošću dovede u zabludu i prevari.
On ima samo svoju poeziju, koju iznosi na svetlost dana. Pokazuje je ljutu i oštru, svetu koji kao svoj najveći ideal smatra lični ćar. Pritom od tog sveta ne traži ni prihvatanje, ni pomilovanje. On ostaje na ulicama ovog grada. Hoda, gleda i pamti.
Igor Đorđević rođen je 1975. u Pirotu. Objavio je i zbirke pesama Virovi reke i zgarišta (2009), Zbirka nerešivih zamki (2011), Кontra (2015. u saradnji sa Tomicom Ćirićem). Uređivao je i fanzin Кontra, koji je bio glas Кulturne Ilegale Pirota.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu