Još jedno dragoceno svedočanstvo o istoriji Pirota

06.05.2022. 11:49

Istorijskom arhivu u Pirotu su odobrena sredstva za štampanje druge knjige Zapisnika sa sednica pirotske opštine između dva svetska rata na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa i arhivske delatnosti. Time se nastavlja projekat započet prošle godine koji ima za cilj da se pred stručnu i širu javnost iznese ključna dokumentarna građa koja je nastala u radu lokalne samouprave međuratnog Pirota. Prva knjiga je obuhvatila period dvadesetih, a u drugoj knjizi će se naći dokumenti sa početka tridesetih godina prošlog veka. Кako je reč o obimnoj građi treća i poslednja knjiga se planira za narednu godinu čime će se kroz objavljivanje autentične arhivske građe zaokružiti jedna od najvažnijih epoha u modernoj istoriji Pirota.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu