Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu ističe 16. maja – video

11.05.2022. 13:24

Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu ističe 16. maja. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu