Ministarstvo privrede objavilo novi javni poziv za dodelu kreditnih sredstava u okviru investicionog programa “Oporavak i razvoj”

27.05.2022. 12:25

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu kreditnih sredstava u okviru investicionog programa „Oporavak i razvoj”. Investicioni program „Oporavak i razvoj” sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.
Sredstva za sprovođenje Programa obezbeđena su iz kreditne linije Evropske investicione banke u iznosu do 90.000.000,00 evra, u skladu sa Finansijskim ugovorom COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije.
Pravo na korišćenje sredstava po programu „Oporavak i razvoj“ imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mali i srednji privredni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima koji imaju manje od 250 zaposlenih (sa punim radnim vremenom), kao i veliki privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap“) definisani kao preduzeća sa minimalno 250, a maksimalno 3.000 zaposlenih (sa punim radnim vremenom u svim povezanim licima), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost jednu od delatnosti sa Liste delatnosti koja je sastavni deo Programa.
Privredni subjekti imaju pravo da konkurišu za korišćenje sredstava po Programu za sledeće namene:
– kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje prostora za obavljanje delatnosti, ili skladišnog prostora i smeštajnih kapaciteta u turizmu, osim kupovine zemljišta;
– kupovinu nove ili polovne (do šest godina starosti) opreme za obavljanje delatnosti, uključujući alate i dostavna vozila kao i druga transportna sredstva, osim lakog teretnog vozila vrste N1;
– kupovinu računarske opreme;
– nematerijalna ulaganja (nabavka softvera).
Krediti po Programu odobravaće se pod sledećim uslovima:
– maksimalan iznos kredita: 290.000.000,00 dinara;
– minimalni iznos kredita: 1.000.000,00 dinara.
Visina odobrenog kredita ne može biti veća od 75% opravdanih troškova iz predračunske vrednosti investicionog ulaganja.
Rok otplate kredita:
– 12 godina u okviru koga je grejs period do dve godine;
– šest godina u okviru koga je grejs period do jedne godine;
Kamatna stopa:
– ukoliko je rok otplate 12 godina, kamatna stopa je, uz primenu valutne klauzule: 1,5% godišnje za sva sredstva obezbeđenja;
– ukoliko je rok otplate šest godina, kamatna stopa je, uz primenu valutne klauzule: 0,9% godišnje za sva sredstva obezbeđenja.
Rok za prijavu je dok se sredstva ne utroše, a najkasnije do 30. 6. 2022. godine.
Više informacija o programu „Oporavak i razvoj“ možete naći na linku https://www.privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-kreditnih-sredstava-u-okviru-investicionog-programa-oporavak-i-razvoj
Zainteresovani privredni subjekti mogu se javiti u Kancelariju Regionalne razvojne agencije Jug koja se nalaz na Omladinskom stadionu u Pirotu.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu