Radionice u Job info centru – video

27.05.2022. 13:35

Asocijacija za afirmaciju kulture“ danas i sutra u Pirotu organizuje dve aktivnosti usmerene kapoboljšanju lokalne zajednice grada Pirota u oblastima preduzetništva i ekologije. U okviru projekta Zelena privreda Srbije održan je trening trening sa organizacijama civilnog društva oko poboljšanja njihovog poslovanja i prilagođavanja izmenama zakona vezanih za poglavlje 27 pristupanja Evropskoj Uniji.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu