SZO povodom Svetskog dana bez duvana: Proizvodnja i konzumiranje duvana šteti životnoj sredini

31.05.2022. 10:37

Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot obeležava 31. maj – Svetski dan bez duvana podelom edukativnog materijala i prikazom izložbe u Pazarskoj ambulanti.
Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija (SZO) obeležava Svetski dan bez duvana, ističe zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalaže se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana. Svetski dan bez duvana 2022. godine obeležava se pod sloganom “DUVAN: PRETNJA NAŠOJ ŽIVOTNOJ SREDINI”.
Кampanja ima za cilj da podigne svest javnosti o uticaju duvana na životnu sredinu – od uzgoja, proizvodnje, distribucije i otpada. Кampanja će takođe imati za cilj da razotkrije napore duvanske industrije da „ozeleni” svoju reputaciju i proizvode, tako što će se plasirati kao ekološki prihvatljivi.
Upotreba duvana je štetna u svakoj fazi.
Od početka do kraja, životni ciklus duvana je u velikoj meri zagađujući i štetan proces. Zagađenje vazduha izazvano pušenjem je za nas nevidljivo, ali šteta se dešava u celom lancu snabdevanja i veoma je složena.
• Širom sveta svake godine se uništi oko 3,5 miliona hektara zemlje da bi se uzgajao duvan. Uzgoj duvana takođe doprinosi krčenju šuma na 200 000 hektara godišnje i degradaciji zemljišta.
• Proizvodnja duvana iscrpljuje planetu vodom, fosilnim gorivom i metalnim resursima.
• Globalizacija lanca snabdevanja i prodaje duvana znači da se duvanska industrija u velikoj meri oslanja na vidove transporta koji zahtevaju velike resurse.
• 4,5 biliona opušaka ne odlaže se na odgovarajući način svake godine širom sveta, stvarajući 1,69 milijardi funti toksičnog otpada i ispuštajući hiljade hemikalija u vazduh, vodu i tlo.
Potrošači su postali ekološki svesniji i biraju održivije proizvode. Duvanske korporacije su između ostalih, učinile ekološku održivost sastavnim stubom svojih strategija korporativne društvene odgovornosti i usvojile nekoliko praksi zelenog pranja. To uključuje čišćenje plaža i oglašavanje novih proizvoda kao ekološki prihvatljivih kako bi se skrenula pažnja javnosti sa sopstvenih akcija koje štete životnoj sredini.
Duvanska industrija je takođe uložila velika sredstva u „zeleno pranje“ svojih praksi štetnih po životnu sredinu prijavljivanjem uticaja na životnu sredinu i finansiranjem projekata i organizacija korporativne društvene odgovornosti za životnu sredinu.
Njihova dimna zavesa može da funkcioniše samo zbog nedostatka objektivnih podataka, kao i zbog ograničenog i nedoslednog zakonodavstva na međunarodnom i lokalnom nivou.
Кampanja Svetske zdravstvene organizacije 2022 poziva vlade i kreatore politike da pojačaju zakonodavstvo, uključujući primenu i jačanje postojećih šema kako bi proizvođači postali odgovorni za ekološke i ekonomske troškove postupanja sa otpadnim proizvodima duvana.
SZO takođe preporučuje da zemlje u potpunosti zabrane reklamiranje, promociju i sponzorstvo duvana, uključujući oglašavanje programa društveno odgovornog poslovanja, u skladu sa Okvirnom konvencijom o kontroli duvana.
Smanjenje potrošnje duvana treba identifikovati kao ključnu polugu za postizanje svih ciljeva održivog razvoja, a ne samo onih koji su direktno povezani sa zdravljem.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu