Obuka Tima klaster centra “Lane”

07.06.2022. 12:15

Nakon trogodišnje primene Osnova programa „Godine uzleta“ i jednogodišnje obuke od strane mentora, svih 18 članova ZUM tima vrtića „Lane“ je prošlo završnu obuku za horizontalno učenje praktičara „Zajedničko učenje modelovanjem”. Obuka je, od strane uvaženih profesorki dr Ž. Krnjaje i dr D. P. Breneselović, održana u dva termina – 14. i 15.05. 2022.god. kao i 28. i 29.05.2022.god. Time smo se uspešno pripremili za vođenje jednodnevnih susreta koje ćemo od januara 2023. godine organizovati u vrtiću “Lane” za praktičare iz okruženja u procesu implementacije novih Osnova programa “Godine uzleta”.
Velika je čast, obaveza i odgovornost biti izabran za jedan od pet centara klastera u Srbiji, s obzirom na značaj koji centri imaju u razvijanju i promovisanju kvalitetne praksu u skladu sa novom programskom koncepcijom.
Novim Osnovama programa se afirmiše vera u kapacitete dece predškolskog uzrasta da aktivno učestvuju u svom učenju i razvoju, značaj igre i značaj zajedničkog učenja dece i odraslih. Značajna je uloga je u povezivanju sa porodicom i lokalnom zajednicom.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu