Nakon saglasnosti Ministarstva rudarstva i energetike biće objavljen konkurs za gradjane u ovkiru mera energetske sanacije stambenih objekata – video

08.06.2022. 12:42

Završen je konkurs gradske uprave za učešće privrednih subjekata us provodjenju mera energatske sanacije stambenih objeklata na teritoriji grada Pirota . Gardsko veće treba da da saglasnost na konačnu listu, a nakon saglasnosti Ministarstva rudarstva i energetike bićže objavljen konkurs za gradjane.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu