Zip centar raspisao Javni poziv za korišćenje usluga virtuelnog inkubatora

10.06.2022. 16:38

Na osnovu Ugovora između Kabineta Ministarstva bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije, Grada Pirota i Zip centra za mlade-biznis inkubatora doo iz Pirota o realizaciji programa rada Regionalnog inovacionog Start-up centra Pirot za 2022. Zip centar je raspisao javni poziv za korišćenje usluga virtuelnog inkubatora- digitalizacija poslovanja.
Ovaj poziv je namenjen preduzetnicima i pravnim licima, potencijalnim korisnicima usluga virtuelnog inkubatora – digitalizacija poslovanja, koje se pružaju u okviru programa Plan rada za 2022.godinu Start-up centra u Pirotu.
Pravo učešća na javni poziv imaju pravna lica i preduzetnici ne stariji od 3 godine, bez obzira na delatnost kojom se bave.
U okviru podrške kroz virtuelni inkubator, izabrani korisnici će uz pomoć mentora analizirati svoje poslovanje, kreirati strategiju digitalne transformacije kaoi identikovati prioritete u realizaciji te strategije.Takođe će korisnici dobiti mogućnost za implementaciju definisanih rešenja u visini od 80.000,00 rsd . Pozivom je predviđeno uključivanje 5 kompanija.
Aktivnosti koje mogu biti finasirane u okviru ove mere su: Izrada ili unapređenje veb sajta, onlajn prodavnice, aktivnosti koje omogućavaju bolje pozicioniranje na e-tržištu i slično.
Kandidati prilikom prijave na poziv popunjavaju obrazac za prijavu koji mogu dobiti u elektronskoj verziji zahtevom na mejlzipcentar@gmail.com ili ga mogu preuzeti u kancelariji ZIP centra (Takovska 24, Aneks sportske Hale Kej – iznad teretane).
Pravilno popunjen prijavni obrazac se podnosi na mejl zipcentar@gmail.comili lično u kancelariji Zip centra (Takovska 24, Aneks sportske hale Kej).
Konkurs je otvoren do 30.06.2022. godine.
Selekcija kandidata vrši se kroz tri koraka: predselekcija na osnovu dostavljene dokumentacije, intervju sa prijavljenim kandidatima i konačna odluka na osnovu procesa ocenjivanja i obavljenog intervjua. Selekcija korisnika će se izvršiti u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na javni poziv.
Odluke o odabiru kandidata će biti javno distribuirane svim pravnim licima i preduzetnicima koja konkurišu kao i na oglasnoj tabli Zip centra. Dodatne informacije se mogu dobiti putem mejla zipcentar@gmail.com

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu