Organizovana javna rasprava o Nacrtu lokalnog akcionog plana za javno zdravlje grada Pirota 2022-2024 godine – video

13.06.2022. 13:22

Izradjen je nacrt novog Lokalnog akcionog plana javnog zdravlja grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine koji se danas našao na javnoj raspravi. Nosilac aktivnosti na izradi ovog strateškog dokuementa je radna grupa Saveta za zdravlje grada Pirota, a izradjen je u okviru projekta “Čista sredina zdravi ljudi” udruženja “Pirgos” i Timočkog kluba iz Knjaževca. Ovaj dokument naći će se i pred odbornicima Skupštine grada na narednoj sednici.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu