Nacionalna konferencija u Pirotu u okviru kampanje za osnaživanje romske zajednice za suzbijanje diskriminacije

23.06.2022. 12:32

Alijansa protiv diskriminacije Roma organizuje jednodnevnu nacionalnu konferenciju u okviru Kampanje za osnaživanje romske zajednice za suzbijanje diskriminacije. Konferencija će biti održana 27. juna 2022 godine sa početkom u 12.00 časovau Pirotu u velikoj svečanoj sali Gradske uprave . Na konferenciji će biti
predstavljeni rezultati projekta, a posebna pažnja biće posvećena nalazima studije koja je u okviru projekta sprovedena. Okupiće više od četrdeset predstavnika različitih institucija i
organizacija.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu