Održana sednica Gradskog veća

28.06.2022. 16:06

U Velikoj Sali Skupštine grada Pirota danas je održana sednica Gradskog veća. Na dnevnom redu je između ostalog bilo i razmatranje odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pirota za 2022. godinu za koju su većnici dali saglasnost.
Prema rečima, Ivane Malinović, načelnice odeljenja za privredu i finansije, ukupan budžet je uvećan za 70 miliona dinara pa sada iznosi 2 milijarde i 625 miliona dinara.
Članovi veća razmatrali su i odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije „Pirot-centar“ i odlučili da se formira privremena komisija koja će sagledati kompletan izveštaj o ovom planu. Razlog tome je veliki broj pristiglih primedbi i neslaganje obrađivača i stručne komisije. O ovome će privremena komisija izvestiti na sledećoj sednici sredinom jula. Pred većnicima je danas bilo i razmatranje Plana detaljne regulacije za solarno postrojenje na lokalitetu „Ravnište“ u selu Ponor. Kada je reč o struji, gradonačelnik Vasić je naveo da Grad želi da postane što je moguće više energetski nezavisniji.
Saglasnost su članovi veća dali i na izveštaje o radu sa finansijskim izveštajem javnih preduzeća za minulu godinu. Prema rečima Vladana Vasića, a na osnovu izveštaja o poslovanju, svako javno preduzeće obavlja svoje funkcije na kvalitetan način. Značajan podatak u izveštaju o radu Javnog preduzeća Gradska toplana bio je taj da je zahvaljujući prelasku sa mazuta na gas, Grad uštedeo 150 miliona dinara samo u ovoj sezoni.
Prisutni su saglasnost dali i Lokalnom akcionom planu javnog zdravlja za period 2022-2024, odlukama iz imovinsko pravnih oblasti, saglasnosti na odluke javnih preduzeća o raspodeli dobiti za 2021. godinu kao i odluci o pristupanju izradi strategije razvoja urbanog područja grada Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada i Bele Palanke.
Ove tačke dnevnog reda, pored ostalog, naći će se pred odbornicima skupštine Grada, na Sednici zakazanoj za četvrtak sa početkom u 10 časova.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu