Zahvalnica Saveta Evrope za grad Pirot zbog unapređenja u oblasti upravljanja ljudskim resursima

13.07.2022. 18:22

Grad Pirot već četiri godine učestvuje u zajedničkom programu Evropske unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, s ciljem da unapredi organizaciju rada zaposlenih kao i njihove kompetencije za rad. Tim povodom, predstavnici naše lokalne samouprave nedavno su učestvovali na trodnevnom susretu u Aranđelovcu sa kolegama iz drugih jedinica lokalnih samouprava koji su takođe deo ovog Programa.
To je bila prilika da kolege razmene iskustva u dosadašnjim aktivnostima u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, na šta su lokalne samouprave obavezne od donošenja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave iz 2016.godine.
Trodnevnoj radionici prisustvovali su i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nacionalne akademije za javnu upravu, Stalne konferencije gradova i opština i predstavnici iz 31 lokalne samouprave koje su uključene u program.
Ocenjeno je da su napravljeni značajni koraci u 50 lokalnih samouprava koje su dobile tzv „pakete podrške“ kroz ovaj Program te da je njihovo iskustvo dragoceno i za ostale opštine u Srbiji. Zajednički napor svih partnera u programu je da se upravljanje ljudskim resursima u Srbiji modernizuje u skladu sa vrednostima i standardima koji postoje u zemljama Evropske unije.
Da su „paketi podrške“ doprineli uspešnoj implementaciji Programa potvrđuje i povećan indeks učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 20 procenata u lokalnim samoupravama koje su učestvovale u radu ovog Programa.
„Rezultati opština koje su bile deo „paketa podrške“ su značajno bolji u odnosu na one koje nisu dobile podršku kroz naš Program. To se vidi kroz njihov rad, kroz funkcije ocenjivanja, planiranja posebnih programa stručnog usavršavanja, planiranja obuka za svoje kolege, pravljenja kadrovskih planova. Napredak se vidi na terenu i oseća u njihovom radu“, ocenio je Aleksandar Jovanović, menadžer programa.

U Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021. – 2025. predviđene su aktivnosti koje se odnose na razvijanje okvira kompetencija za zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.
Kompetencije predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu. Uvođenje okvira kompetencija za lokalne službenike će, upravo, biti u fokusu Programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ u narednom periodu.
Prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava dodeljeni su sertifikati za njihovu posvećenost i učešće u reformskom procesu i dosadašnjem radu na programu.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu