Pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Blage Marije – video

04.08.2022. 10:20

Marija Magdalena je bila bliska učenica i pratilja Isusa Hristosa, a Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima. Prema narodnom verovanju, ona je sestra Svetog Ilije Gromovnika. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Rodom je iz Sirije, iz okoline grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. U svojoj mladosti je bila grešnica koju je Isus izbavio od grehova. Kasnije je postala njegova učenica, pratila ga i slušala njegove propovedi. Nakon Hristovog vaskrsenja, ona postaje propovednica, putuje i u Rim da caru Tiberiju crvenim jajetom objasni Hristovo vaskrsenje. Tom prilikom, ona je pred optužila Pontija Pilata, koji nije htio da zaštiti Isusa, nego mu je nevinom izrekao smrtnu kaznu. Nakon toga Pilat, Pilat lišen svog visokog dostojanstva biva prognan u zapadnu Evropu, gde i skončava. Marija Magdalena je Iz Rima otišla u Efes, kod apostola Jovana Bogoslova i tu je nakon nekog vremena preminula. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, običaj je da se na današnji dan ne obavljaju fizički i kućni poslovi, već se praznik posvećuje molitvi, radosti i unutrašnjem miru.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu