Učenici Mlekarske škole “Dr Obren Pejić” otputovali u Solun u okviru projekta “Čuvari tradicije”

04.10.2022. 13:28

U okviru projektafondacije Tempus i programa Evropske unije “Erazmus plus” koji jenamenjen finansiranju partnerstva i mobilnosti u oblasti obrazovanja Mlekarskojškoli je odobren projekat mobilnosti učenika pod imenom „ Čuvari tradicije “ . Vrednost ovog projekta je 19 700 evra. Nakonvišemesečnih priprema osmoro učenika u pratnji nastavnika otputovali su u Grčkuu Solun, gde će obavljati stručnu praksu. U periodu od 2 -1 5 . maj a 2022. godine, najbolji učenici obrazovnih profila prehrambenitehničar, prerađivač mleka i operater u prehrambenoj industriji imaćepriliku da se upoznaju sa načinom rada u preduzećima u Evropskoj uniji. Biće todivna prilika da se uključe u proizvodni proces, upoznaju se sa tradicionalnomrecepturom proizvodnje grčke Fete, nove tehnologije prerade mleka i mesa, evropskepoglede na svet prehrambene tehnologije…

Pored prilike da unapredesvoja praktična znanja u mlekarama, mesarama, marketima i drugim prehrambenimpreduzećima, učenici će imati priliku da se upoznaju sa kulturnim i tradicionalnimvrednostima Grčke.

DirektorMlekarske škole Nenad Đorđević, ističe: „Ne mogu da sakrijem zadovoljstvo jer ćenakon Bugarske i Slovenije učenici Mlekarske škole imati priliku da upoznaju iGrčku. U ovom projektu mobilnosti, učenici Mlekarske škole će imati priliku dapored mlekara, poslastičara, farmi, mesara, obiđu i Američku poljoprivrednuškolu gde će na licu mesta moći napraviti paralelu između uslova i načinaškolovanja kod nas i u inostranstvu.

Ovo je samo stepenikviše u težnji Mlekarske škole ka otvaranju, internacionalizaciji ove ustanove iupoznavanju sa evropskim kulturnim vrednostima. Učešće u ovim projektima je odvelikog značaja za lični i profesionalni razvoj kako učenika, tako inastavnika. Cilj nam je da što veći broj učenika Mlekarske škole dobije prilikuda putuje van granica naše zemlje i da kroz rad i druženje upoznaje drugekulture, običaje, poglede na svet… Time obogaćuju ne samo svoja znanja, već iduh. Takođe, ovo će biti izvanredna prilika da predstavimo naš region i našuzemlju Grčkoj. A ponajviše od svega, projekat mobilnosti đaka predstavlja ključ zanova vrata, nove projekte i saradnju sa institucijama širom Evrope.“

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu