Epidemiološka situacija u Okrugu nesigurna

18.10.2022. 10:00

U prethodnih sedam dana (od 10.10.2022. do 16.10.2022.) od 842 (943 u prethodnoj nedelji) testirana lica (PCR i Ag) u okrugu pozitivno je 111 lica (u prethodnoj nedelji 152), što čini 13,2% pozitivnosti.
U Opštoj bolnici Pirot u prošloj nedelji nema hospitalizovanih lica od Kovid-a 19.
Od 10.09.2022. do 16.10.2022. registrovano je 111 POZITIVNA novoobolela laboratorijski potvrđena lica na području okruga (Pirot 75 (96), Dimitrovgrad 12 (14), Babušnica 5 (16), Bela Palanka 19 (26).
Od početka godine registrovano je 13452 pozitivna lica na području okruga.
KUMULATIVNE STOPE POTVRĐENIH SLUČAJEVA U GRADU PIROTU I OPŠTINAMA BELA PALANKA, DIMITROVGRAD I BABUŠNICA SU U PADU.
-grad Pirot se nalazi u CRVENOJ ZONI procenjen je umereni rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana na 100000 stanovnika je 298,42 (pre nedelju dana 422,29 pre dve nedelje 561,18), dok je procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana 13,2% (pre nedelju dana 17,3% , pre dve nedelje 19,0% ).
– opština Dimitrovgrad se nalazi u CRVENOJ ZONI procenjen je umereni rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana na 100000 stanovnika je 290,70 (pre nedelju dana 491,95, pre dve nedelje 559,03), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana je 17,6% (pre nedelju dana 25,4% pre dve nedelje 28,6%).
-opština Babušnica se nalazi u CRVENOJ ZONI procenjen je umereni rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana na 100000 stanovnika je 214,53 (pre nedelju dana 408,62 pre dve nedelje 510,78), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana je 13,2% (pre nedelju dana je 19,3%, pre dve nedelje 21,8%).
-opština Bela Palanka se nalazi u CRVENOJ ZONI – procenjen je veći rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana na 100000 stanovnika je 418,13 (pre nedelju dana 437,14 pre dve nedelje 389,62), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana je 20,7% (pre nedelju dana 19,2% pre dve nedelje 19,2%).

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu