Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu grada za 2023. godinu 7. novembra

21.10.2022. 12:12

Pozivaju se građani, privreda, udruženja i stručna javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o budžetu za 2023. godinu grada Pirota. Nacrt odluke o budžetu za 2023. godinu se daje na javnu raspravu od 21.10.2022. godine do 09.11.2022. godine.
Ovim pozivom otvara se diskusija sa građanima o Nacrtu odluke i očekuju se sugestije i komentari građana na predloženi dokument. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari građana, udruženja i stručne javnosti mogu se dostaviti Gradskoj upravi grada Pirota putem elektronske pošte na e-mail adresu: budzet@pirot.rs ili putem pošte na adresu: Gradska uprava Pirot, Odeljenje za privredu i finansije, ul.Srpskih vladara br.82, 18300 Pirot, odnosno predajom obrazaca lično na šalteru pisarnice u Gradskom uslužnom centru. Sugestije dostaviti na posebnom obrascu/upitniku koji je dostupan na šalteru pisarnice odnosno na internet stranici Grada putem sledećeg linka: https://www.pirot.rs/index.php/dokumenta/budzet/105-2023-god.
Predlozi, sugestije inicijative i komenari primaju se u toku trajanja javne rasprave, zaključno sa 09.11.2022. godine.
Odeljenje za privredu i finansije nadležno je za davanje informacija u vezi sa oblastima na koju se odnosi predloženi Nacrt odluke o budžetu za 2023. godinu grada Pirota, e-mail adresa: budzet@pirot.rs.
Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Grada, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, privrednicima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog informisanja održaće se u zgradi Gradske uprave u Skupštinskoj sali dana 07.11.2022. godine sa početkom u 12:00 časova.
Nacrt Odluke o budžetu za 2023. godinu, Građanski vodič kroz Nacrt odluke o budžetu za 2023. godinu i predlog kapitalnih investicija za 2023. godinu kao i obrazac/upitnik za dodatne predloge i sugestije o Nacrtu odluke, možete preuzeti na stranici: https://www.pirot.rs/index.php/dokumenta/budzet/105-2023-god.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu