Hronična opstruktivna bolest pluća – treći uzrok smrti u svetu

15.11.2022. 11:11

Svetski dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća održava se 15. novembra i ima za cilj podizanje svesti i predstavljanje novih saznanja o ovoj bolesti. HOBP je skraćenica za “Hroničnu opstruktivnu bolest pluća”
• Hronična znači da se ne povlači.
• Opstruktivna znači delimično ograničenje protoka vazduha.
• Bolest znači obolenje.
• Pluća znači da zahvata disajne organe.
Simptomi HOBP uključuju: kašalj, iskašljavanje gnoja ili sluzi i osećaj nedostatka vazduha. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) boluje oko 50 miliona ljudi i svake godine umre skoro 3 miliona obolelih osoba. Ovo oboljenje je treći uzrok smrti u svetu. Podaci Udruženja za astmu i hronične opstruktivne bolesti pluća (UDAH) navode da u Srbiji trenutno između 400 000 i 600 000 stanovnika boluje od nekog oblika opstruktivne bolesti pluća.
GLAVNI FAKTORI RIZIKA NASTANKA HOBP SU:
• dugogodišnje pušenje
• štetni faktori sa radnog mesta
• aerozagađenje
• respiratorne infekcije
Vodeći uzrok hronične opstruktivne bolesti pluća koji se može sprečiti je pušenje cigareta, a napori na prevenciji usredsređeni su na ograničavanje ove izloženosti. Kontrola izloženosti drugim štetnim agensima takođe može pomoći u smanjenju broja slučajeva hronične opstruktivne bolesti pluća. Profesionalna izloženost je veliki faktor rizika od dobijanja hronične opstruktivne bolesti pluća, u prilog čemu govori i proceni da 31% slučajeva obolelih osoba nikada nije koristilo duvanske proizvode. Različite kampanje mogu minimizirati izloženost ovim štetnim agensima povezanih sa radnim mestom i sprečiti nastanak novih slučajeva i pogoršanje postojećih slučajeva. Svetski dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti kako bi se povećala svest o značaju prevencije, prepoznavanja i pravilnom pristupu lečenja HOBP.
Da bi se osećali bolje i da bi sprečili pogoršanje bolesti potrebno je:
• Prestanite da pušite
• Uzmite svaki lek koji kako je lekar propisao. Idite na pregled kod lekara najmanje jednom godišnje.
• Interesujte se za vakcinu protiv gripa
• Provetravajte stan. Izbegavajte udisanje isparenja, dima, prašine i svega što otežava disanje
• Održavajte snagu svog tela. Šetajte, redovno vežbajte i jedite zdravu hranu
• Ako imate tešku HOBP, što više štedite svoje disanje. Olakšajte život u kući koliko je moguće.
U Centru za prevenciju Doma zdravlja Pirot svakog meseca se održava škola HOBP, gde se kroz razne aktivnosti i predavanja uči o načinu života sa ovom bolešću ali i o mogućim komplikacijama i kako ih izbeći. Dom zdravlja Pirot poziva sve zainteresovane građane da se priključe ovoj školi.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu