Početak izrade Lokalne stambene strategije grada Pirota

23.11.2022. 14:44
khdmgdijkadnjlpa

Grad Pirot je učesnik programa “Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” koji finansira Evropska unija, a implementira UNOPS.
Jedna od aktivnosti programa je izrada Lokalne stambene strategije Grada Pirota za period 2022 – 2027, strateškog dokumenta u oblasti stanovanja. Grad Pirot je započeo sa aktivnostima na formulisanju Lokalne stambene strategije, a među prvim aktivnostima je uključivanje svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u postupak izrade.
U skladu sa tim, mole se građani da iskoriste mogućnost da aktivno učestvuju u izradi Strategije, popunjavanjem upitnika.
Upitnik će se nalaziti na sajtu Grada Pirota kao i u uslužnom centru Gradske uprave Pirot Srpskih vladara 82..

Share This:

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot