Prva sednica Saveta za populacionu politiku: Savet formiran sa ciljem pronalaženja rešenja za trenutnu situaciju

15.12.2022. 16:12

Članovi Saveta za populacionu politiku na prvoj sednici su razmatrali problem depopulacije i predlagali kako da se problemi prevaziđu. Cilj formiranja Saveta je da se predlozima članova dođe do porasta nataliteta.
Članovi Saveta za populacionu politiku su predstavnici različitih ustanova s obzirom da je reč o problemu kojem treba integralno pristupiti, kaže Vasić i dodaje da žele da čuju ideje ljudi iz svih oblasti, da preformulišu postojeće mere, ali i da odrede nove, na čemu će u daljem periodu intenzivnije raditi

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu