Paketi za penzionere sa primanjima ispod 25.000 dinara i za korisnike prava na dečji dodatak

04.01.2023. 14:23

Gradska uprava Pirot poziva penzionere koji imaju prebivalište na teritoriji grada Pirota i primaju penziju u iznosu manjem od 25.000 dinara, da preuzmu paket hrane u zgradi Gradske uprave. Takođe se pozivaju i korisnici prava na dečiji dodatak da preuzmu paket hrane. Podela paketa nastavlja se od 4.januara, u vremenskom periodu od 08:00 do 17:00 časova. Potrebno je sa sobom poneti penzioni ček ili izvod iz banke i fotokopiju lične karte, kao dokaz koji predaju službenicima Gradske uprave. Korisnici prava na dečiji dodatak pored lične karte potrebno je da ponesu i Rešenje o ostvarenom pravu.
Građani se mogu detaljnije informisati na broj 010305513, svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu