Održana Redovna sednica Skupštine akcionara Tigra a.d.

26.06.2023. 12:39

Kompanija Tigar a.d. održala je Redovnu sednicu Skupštine akcionara, na kojoj su usvojeni finansijski i konsolidovani finansijski izveštaji za 2022. godinu, izabran je nezavisni revizor za 2023.godinu i usvojen je Izveštaj o naknadama članova IO i NO. za 2022.godinu. Akcionarima je prezentovan finansijski izveštaj za 2022.godinu. Ono što predstavlja opterećujući faktor tekućeg poslovanja su obaveze iz ranijeg perioda koje značajno utiču na tekuću likvidnost. Prema usvojenom finansijskom izveštaju kompanija Tigar je u 2022.godini ostvarila poslovni prihod u iznosu od 2,9 milijarde dinara, što je za 7% više u odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosili 2,7 milijarde dinara. Ukupno ostvareni prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na konsolidovanom nivou, za 2022.godinu iznose 2,91 milijarda dinara što je 1,4% više u odnosu na 2021.godinu, kada su iznosili 2,87 milijarde dinara. Ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 3,17 milijardi dinara, što je za 8,4% više u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 2,92 milijarde dinara.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu