Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

25.07.2023. 08:46

Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj RS, objavilo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;

– kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje. Sredstva se ne mogu koristiti za nabavku ručnog alata, odnosno lakih teretnih vozila vrsta N1;

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja koje je predmet finansiranja sredstvima ovog Programa;

– nabavku softvera i računarske opreme, kao i opreme za poboljšanje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Pravo da se prijave na javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), a koji imaju zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak. Uslov za zadruge je da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RSˮ, broj 112/15) i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju trećoj ili četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj Republike Srbije. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule je 1,5% godišnje uz garanciju banke i 2,5% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte. Privredni subjekti mogu podneti zahtev za finansiranje projekata u kojima je deo bespovratnih sredstava preko 2.500.000,00 dinara, odnosno preko 3.750.000,00 dinara za privredne subjekte koji pripadaju trećoj ili četvrtoj grupi razvijenosti, ukoliko ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja ili posluju stabilno.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 900.000.000,00 dinara.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. 12. 2023. godine.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu da se obrate Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu, kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu