Čišćenje korita Rasničke reke

04.08.2023. 09:29

U toku su radovi na regulaciji i čišćenju rečnog korita Rasničke reke, na deonici reke koja prolazi centar sela Rasnica. Radove su obišli Sreten Savov, član gradskog veća grada Pirota, predstavnik JP za planiranje i uređivanje gradskog građevinskog zemljišta grada Pirota, predsednik MZ Rasnica sa saradnicima i Nebojša Ivanov.
Sreten Savov i saradnici razgovarali su sa izvođačem radova, nadzornim organom i rukovodstvom MZ Rasnica.
Zaključak je da pomenuti radovi se izvode kvalitetno i u skladu sa planiranom dinamikom i da završetkom pomenutih radova biće eliminisana mogućnost izlivanja Rasničke reke na deonici kroz centar sela.
– Dogovoreno je sa nadzornim organom iz JP za planiranje i uređivanje gradskog građevinskog zemljišta grada Pirota da odmah uradi predračun regulacije i čišćenja korita Rasničke reke nizvodno kroz selo, u dužini od 200 m, koja obuhvata neophodne radove i neophodni iznos finansijskih sredstava i da u drugoj fazi se pomenuti radovi planiraju, ugovore i izvedu. Izvođenjem predmetnih radova, trajno biće eliminisana mogućnost izlivanja Rasničke reke i pričinjavanje poplave na objektima kroz selo, rekao je Sreten Savov, član Gradskog veća.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu