Popis poljoprivrede

14.08.2023. 15:43

​Za Popis poljoprivrede 2023. koji priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku, biće potrebno 3.000 popisivača, kao i 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora. Elektronsko prijavljivanje kandidata počinje 15. avgusta, od 8 časova i traje do 21. avgusta do 20 časova na sajtovima Zavoda: www.stat.gov.rs i popispoljoprivrede.stat.gov.rs.
Visina nadoknade za popisivače za ispravno popunjene kompletne upitnike iznosi 600 dinara po upitniku sa osnovnim obeležjima – opšti podaci o gazdinstvu, zemljište, stoka, radna snaga, u proseku 250 gazdinstava po popisivaču, i po 100 dinara za svaki popunjen modul (set dodatnih pitanja).

Pored toga, plaćeni su i svi realni putni troškovi popisivača za prisustvovanje instruktaži i za rad na terenu; predviđena je naknada za korišćenje mobilnog telefona i interneta (2.500 dinara) i obezbeđen je ketering tokom obuke.

Uslovi koje kandidati treba da ispune su državljanstvo Republike Srbije, prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji; najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave, stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje; da nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Podrazumeva se poznavanje rada na računaru.

Terensko prikupljanje podataka u Popisu poljoprivrede 2023. biće sprovedeno u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2023. godine. Podatke o porodičnim gazdinstvima u Popisu prikupljaju popisivači na terenu – neposredno od gazdinstava, metodom intervjua, koristeći prenosive računare (laptopove) za unos podataka.

Pre početka Popisa biće organizovana petodnevna obuka za organizatore i neposredne izvršioce Popisa, po nivoima, radi obezbeđivanja jedinstvenog postupanja u tumačenju i primeni metodologije, prema planu i programu Zavoda.

Rangiranje kandidata za popisivače za obuku vrši se prema bodovima ostvarenim prijavom i na intervjuu. Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku biće objavljena 07. septembra 2023. godine na sajtovima Zavoda, na sajtovima opština i na vidnom mestu u sedištima Popisnih komisija. Završna selekcija popisivača vrši se na osnovu uspeha na petodnevnoj obuci koja će se realizovati u jednom od dva termina u periodu od 18. do 29. septembra.

Izbor, obuka i angažovanje kandidata biće u skladu sa Procedurom za izbor popisivača koju je propisao i na sajtu popispoljoprivrede.stat.gov.rs. objavio Republički zavod za statistiku, u cilju transparentnosti samog procesa i izbora najboljih kandidata koji će moći da odgovore na složene metodološke zahteve ovog Popisa.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu