Konkursi Ministarstva odbrane – video

05.09.2023. 12:39

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije i Vojska Srbije raspisali su konkurse za prijem novih pripadnika u jedinice Кopnene vojske – Prvu brigadu, Drugu, Treću i Četvrtu brigadu , Mešovitu artiljerijsku brigadu, Tenkovski bataljon i Oklopno-izviđački bataljon. Mladići i devojke od 18 do 30 godina koji žele da pokažu odgovornost i patriotizam, a čiji je izbor siguran posao, mogućnost usavršavanja i napredovanja, kao i beneficirani radni staž, imaju priliku da se prijave na konkurse do 15. oktobra i pronađu svoje mesto u jedinicama Кopnene vojske.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu