Tigar a.d. Saopštenje – video

15.10.2023. 16:14

Saopštenje

Na osnovu insinuacija koje su se pojavile na lokalnim društvenim mrežama, a koje imaju političku pozadinu i za cilj da se zaposleni Tigra AD dovedu u zabludu izdajemo sledeće saopštenje.

U toku je povezivanje radnog staža na punu osnovicu za nedostajući period od ukupno 34 meseca i to za sve zaposlene Tigra AD, kako za one kojima je prestao radni odnos tako i za zaposlene koji su u radnom odnosu, a na osnovu Zaključka koji je Vlada Republike Srbije donela u avgustu ove godine.

Nakon donošenja Zaključka, sve institucije na koje se isti odnosi donele su svoje odluke o prihvatanju predloga Vlade. Na osnovu ovog Zaključka Vlade i već donetih odluka za 31.10.2023. godine zakazana je vanredna Skupština akcionara Tigra AD za koju je poziv sa dnevnim redom objavljen na sajtu APRa i sajtu kompanije Tigar AD.

Nakon donošenja odluke Skupštine Tigar AD pristupiće se namirenju doprinosa kroz konverziju koja će omogućiti povezivanje radnog staža.

Pored toga, zaposlenima čiji radni odnos prestaje će u zakonom propisanom roku od 30 dana biti isplaćen zaostali regres iz 2013.godine kao i zarada za 2014.godinu.

Tigar AD

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu