Srednja stručna škola u Erazmus+ projektu

30.10.2023. 13:37

Srednja stručna škola iz Pirota ove godine prvi put učestvuje u realizaciji Erazmus+ programa kao koordinator projektom VET training for the future pod brojem 2023-1-RS01-КA122-VET-000147570.
Projekat će trajati godinu dana i realizovaće se u periodu od početka oktobra 2023. do kraja septembra 2024.

U okviru projekta predviđena je mobilnost za 8 učenika četvrtog razreda smera Tehničar za polimere koji će biti upućeni na stručnu praksu u trajanju od 14 dana (17-30. mart 2024.) u Vitalisov centar za obuku (Lajpcig, Nemačka) u pratnji jednog profesora. Učenici sa ovog smera se školuju po dualnom modelu, i ovo će biti jedinstvena prilika da prošire svoje znanje.

Ovim projektom škola želi da unapredi profesionalne, jezičke, ali i socijalne i kulturološke veštine i kompetencije svojih učenika. Učešćem u pripremnim aktivnostima i boravkom u Nemačkoj, učenici će imati priliku da se upoznaju sa savremenom opremom, načinima i procesima rada za koje nemaju uslove u svojoj školi, pa i zemlji. Poboljšaće svoje znanje engleskog jezika, steći veću sigurnost u komunikaciji i upotrebi stručne terminologije. Upoznaće se sa evropskim standardima kvaliteta na radu, zaštite i bezbednosti na radu. Proširiće svoje horizonte o evropskim vrednostima, identitetu i kulturi. Učenici će razviti samopoštovanje i samostalnost.

Кoordinator projekta je direktorka škole Marija Ćirić, a članovi projektnog tima su profesori stručnih predmeta, profesori engleskog jezika, profesor geografije i pedagog škole.

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata mobilnosti i saradnje u oblastima visokog, opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, kao i u oblastima mladih i sporta.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu