Veliki uspeh učenika Osnovne škole ,,Sveti Sava,, Pirot

08.11.2023. 13:26

II FESTIVAL MINJA SUBOTA

Festival nosi ime našeg najpoznatijeg dečjeg kompozitora i izvođača. To je festival takmičarskog tipa koji okuplja decu soliste. Na nivou svake osnovne škole  nastavnici muzičke kulture su  odabrali po jedno dete, solistu iz svake od četiri kategorije: 

I kategorija – deca I i II razreda

II kategorija – deca III i IV razreda

III kategorija – deca V i VI razreda 

IV kategorija – deca VII I VIII razreda

Kategorija PREDŠKOLCI. 

Zatim je usledio Okružni nivo takmičenja koji je održan 07.10. 2023.god. u OŠ ” Sveti Sava”. Koordinator takmičenja za Pirotski okrug je bila nastavnica muzičke kulture Jelena Lazarević. Na okružnom nivou, a za sledeći republički nivo, plasirali su se sledeći učenici: 

kategorija PREDŠKOLCI 

JOVANA VIDAČIĆ (pripremno-predškolska grupa pri OŠ “Sveti Sava” Pirot, nastavnica Jelena Lazarević)

I kategorija

PETRIJA KOVAČEVIĆ (OŠ “Sveti Sava” Pirot, nastavnica Jelena Lazarević)

II kategorija

MILETA POTIĆ 

(OŠ “Sveti Sava”, nastavnica Jelena Lazarević)

III kategorija

SRĐANA MILANOV (OŠ “Hristo Botev ” Dimitrovgrad, nastavnik Stojan Stojanov) 

IV kategorija

ANĐELA ĐORIĆ (OŠ “Sveti Sava” Pirot, nastavnica Jelena Lazarević)

Na republičkom nivou su isti ovi učenici pokazali svoj veliki talenat i svojoj školi doneli samo prva mesta (od 91 do 100 poena), svako u svojoj kategoriji:

kategorija PREDŠKOLCI 

JOVANA VIDAČIĆ – 100 poena, I mesto i LAUREAT (pripremno-predškolska grupa pri OŠ “Sveti Sava” Pirot, nastavnica Jelena Lazarević)

I kategorija

PETRIJA KOVAČEVIĆ – 98 poena, I mesto 

(OŠ “Sveti Sava” Pirot, nastavnica Jelena Lazarević)

II kategorija

MILETA POTIĆ – 95 poena I mesto

(OŠ “Sveti Sava”, nastavnica Jelena Lazarević)

III kategorija

SRĐANA MILANOV – 98 poena , I mesto

(OŠ “Hristo Botev ” Dimitrovgrad, nastavnik Stojan Stojanov) 

IV kategorija

ANĐELA ĐORIĆ – 99 poena, I mesto 

(OŠ “Sveti Sava” Pirot, nastavnica Jelena Lazarević). 

Revijalni koncert ovog festivala održan je 07.11. 2023. godine u Dečjem kulturnom centru Beograd i na tom koncertu su pevali samo laureati. 

Najmlađi učesnik, Jovana Vidačić pokazala je svoj veliki talenat i uz podršku svojih roditelja i nastavnice na najlepši način  predstavila naš okrug.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu