Epidemiološka situacija nesigurna

13.11.2023. 13:28

U prethodnih sedam dana (od 06.11.2023. do 12.11.2023.)  od 543 (600 u prethodnoj nedelji)  testirana lica (PCR i Ag) u okrugu pozitivna su 104 lica (u prethodnoj nedelji  120), što čini 19,1% pozitivnosti (20% u prethodnoj  nedelji).

U Opštoj bolnici Pirot u prošloj nedelji hospitalizovana  su 2 lica od Kovid-a 19.

Od 06.11.2023. do 12.11.2023. registrovana su 104 POZITIVNA novoobolela  laboratorijski  potvrđena  lica na području okruga:  Pirot 57 (76), Dimitrovgrad  15 (18), Babušnica  26 (20), Bela Palanka 6 (6).

Od početka godine registrovano je 3498  pozitivnih  lica na području okruga.

KUMULATIVNE STOPE POTVRĐENIH SLUČAJEVA U GRADU PIROTU I OPŠTINI BELA PALANKA SU NA ISTOM NIVOU, U OPŠTINI  DIMITROVGRAD  U PADU, A U BABUŠNICI U PORASTU

grad Pirot se nalazi u ŽUTOJ ZONI – procenjen je umereni rizik za prenošenje virusa.  Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 249,6 (pre nedelju dana 289, pre dve nedelje 313,4), dok je procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana 16,6% (pre nedelju dana 18,7%  pre dve nedelje  18,4%).

opština Dimitrovgrad se nalazi u CRVENOJ ZONI – procenjen je veći rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 369 (pre nedelju dana  514,3, pre dve nedelje 659,7), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana je 23,8% (pre nedelju dan 23,1%, pre dve nedelje 37,8%).

opština Babušnica se nalazi u ŽUTOJ ZONI – procenjen je umereni rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 469,9 ( pre nedelju dana 296,3, pre dve nedelje  224,7), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana  je 31,3% (pre nedelju dana je 29,4%, pre dve nedelje 16,1%).

opština Bela Palanka se nalazi  u ZELENOJ ZONI – procenjen je manji rizik za prenošenje virusa. Ukupna kumulativna stopa potvrđenih slučajeva u prethodnih 14 dana  na 100000 stanovnika je 114 (pre nedelju dana  95, pre dve nedelje 85,5), procenat pozitivnosti u prethodnih 14 dana  je 11,3% (pre nedelju dana 12,5% pre dve nedelje 9,3%) .

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Zavod za javno zdravlje Pirot

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu