Delegacija Pirota u projektnoj poseti Kopenhagenu

23.11.2023. 14:55

Projektni tim projekta MOBICCON PRO   u sastavu Marija Djošić, Bojan Pešić i Katarina Tančić, boravio je  prethodnih dana  u Kopenhagenu u Danskoj.  Poseta je organizovana od strane projektnog partnera Danskog Tehnloškog instituta kao deo projektnih aktivnosti a s ciljem  predstavljanja dosadašnjih aktivnosti  od strane svih partnera  kao i prezentovanja dobre prakse u selektivnom odvajanju gradjevinskog otpada prilikom rekonstrukcije i rušenja objekata.

Ovom prilikom, organizovana je poseta obilasku izgradnje i rekonstrukcije 14 stambenih zgrada za potrebe socijalnog stanovanja  kako bi se na samom gradilištu predstavio proces separacije gradjevinskog  otpada od momenta rušenja, selekcije, separacije, pranja i otpreme  na reciklažu.

U okviru radnih sastanaka predstavljeni su svi radni paketi koji se realizuju u okviru projekta sa demonstracijom dosadašnjih rezultata. S tim u vezi i predstavljeni su digitalni prototipovi i modeli za analizu strukture gradjevinskog otpada  od strane partnera u Danskoj, istrazivanja u delu novih inovativnih gradjevinskih  proizvoda u Bugarskoj i Francuskoj   kao i komjuterska animacija koja simulira rad mobilnog postrojenja za tretman gradjevinskog otpada.

Novoizgradjeno mobilno  postrojenje će biti  postavljeno u periodu od dve godine i u Pirotu  a nakon izgradnje depoa za reciklažu gradjevinskog otpada u okviru Regionalne sanitarne deponije, što je glavna aktivnost Grada Pirota na projektu.

Zadnjeg dana posete održana je i sednica generalne skupštine konzorcijuma projekta.

 Projekat MOBICCON PRO,  grad Pirot realizuje  u okviru Programa HORIZON  u periodu 2022-2027   i prvi je infrastrukturni projekat realizovan od  strane lokalne  samouprave u Srbiji, gde je donacija pomenutog programa  EU 100%.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu