Održana redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije

08.12.2023. 13:27

Dana 08.12.2023. godine sa početkom u 11.00 časova u sali Pirotskog upravnog okruga održana je redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije na temu: Spremnost za jesenji i pripreme za nastupajući zimski period 2023-2024 – preventivne mere:

  1. Sve lokalne samouprave na teritoriji Pirotskog upravnog okruga su preduzele preventivne i operativne mere zaštite u slučaju poplava i snežnih padavina.
  2. Izvršena je Analiza realizovanih aktivnosti u preduzimanju mera zaštite u slučaju poplava. U tom smislu identifikovana su sva kritična mesta na nivou okruga i po potrebi je definisana dinamika radova na smanjenju rizika na istim.
  3. Svi subjekti koji učestvuju u sprovođenju odbrane od poplava su spremni i pripravni. Obezbeđeni su materijalni, tehnički i ljudski resursi.
  4. Spremnost zimskih službi na održavanju putnih pravaca je na zadovoljavajućem nivou (službe raspolažu ljudstvom i mehanizacijom i imaju dovoljne količine zaliha soli i drugih agregata).
  5. Sa aspekta zdravstvene zaštite Opšta bolnica Pirot, Domovi zdravlja i Zavod za javno zdravlje su spremni za predstojeći period (ljudstvo, tehnička opremljenost i zalihe lekova). Ima dovoljno mesta za eventualnu potrebu za hospitalizacijom.
  6. Organizacija Crvenog krsta spremno dočekuje zimsku sezonu – raspolaže dovoljnom količinom paketa osnovnih namirnica za pomoć ugroženom stanovništvu.
  7. Vitalni infrastrukturni sistemi nesmetano rade i spremni su za naredni period.
  8. Preporučuje se štabovima za VS na teritoriji Pirotskog upravnog okruga da prate stanje na terenu, blagovremeno informišu javnost preko sredstava javnog informisanja i preduzimaju mere na zaštiti stanovništava.
  9. Preporučuje se lokalnim samoupravama da u saradnji sa mesnim zajednicama dobijaju blagovremene informacije o stanju na terenu u slučaju većih elementarnih nepogoda.
  10. U budžetima lokalnih samouprava su predviđena adekvatna sredstva za reagovanje u vanrednim situacijama.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu