Saopštenje PUPS-a

08.12.2023. 09:23

         

Nakon dvodecenijskog odsustvovanja sa lokalne političke scene u Pirotu, Gradski Odb-
or Partije Ujedinjenih Penzionera Srbije – Pirot, ohrabren samostalnim nastupom na 
minulim lokalnim izborima , strpljivim i upornim radom je znatno ojačao, postao vi – 
dljiv i poželjan politički partner za raspisane lokalne izbore 17. Decembra. 
     
Izborne liste pod rednim brojem 1 Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, Pirot ne
sme da stane je dovoljan razlog da se PUPS Pirot pridruži kontinuitetu politike koja 
daje rezultate, ne zadovoljava se postignutim i ne povlači se pred ne malim izazovima
od strane kako unutrašnjih tako i spoljašnih faktora.  
     
U tom smislu, svim članovima i simpatizerima Gradskog Odbora Partije Ujedinjenih 
Penzionera u Pirotu predlažemo da 17. Decembra bez dvoumljenja zaokruže izborne 
liste pod rednim brojem 1.    
     
Sa svoje strane, pravci budućeg delovanja PUPS Pirot zasnivaće se pre svega na buđenju 
svesti da je selo najžilaviji deo opstanka zajednice i da opanak koji se u međuvreme – 
nu zacipelio ima moralnu i materijalnu obavezu da deo svog duga ne otplaćuje samo po –
kafićima i kladionicama u gradu.   
     
Zadrugarstvo, stimulacija zanatstva i uslužnih delatnosti na selu, žensko preduzetni –
štvo, kontrolisana podela kuća i okućnica po selima, kulturno sportski i zabavni ži –
vot na selu, negovanje tradicionalnih vrednosti i kulta porodice su vrednosti za koje 
će se GO PUPS Pirot snažno zalagati i isticati da nije sramota biti seljak ili penzio –
ner,…naprotiv.    
     
Budućim organima vlasti na republičkom nivou prenećemo i poruku 70 % penzionera 
da prihvaćeni slogan Partije Ujedinjenih Penzionera Srbije : ” PENZIJE PRATE PLATE”
treba usmeriti ka smanjenju razlike u visini penzijskih primanja.

                                                        

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu