Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u cilju ekonomskog osnaživanja žena kroz podsticaj razvoja preduzetništva na teritoriji grada Pirota u 2024. godini – video

10.01.2024. 12:36

Grad Pirot je objavio javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u cilju ekonomskog osnaživanja žena kroz podsticaj razvoja preduzetništva na teritoriji grada Pirota u 2024. godini. Na javni poziv se mogu javiti aktivna mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani pre 01.07.2022. godine i kod kojih su većinski vlasnici, odnosno osnovači žene.

Ukupan budžet za realizaciju ovog poziva iznosi 5 miliona dinara, pri čemu je deo sredstava obezbeđen iz projekta pod nazivom „Podsticaj preduzetništvu kroz ekonomsko osnaživanje žena“, koji se sufinansira između Republike Srbije – Кabineta ministra za ravnomerni regionalni razvoj i Grada Pirota, a deo iz budžeta Grada Pirota za 2024. godinu.

Mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicama može se odobriti pomoć do

250.000 dinara za sledeće namene i to:

• nabavku mašina, opreme i specijalizovanih alata;

• izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju poslovnog, proizvodnog ili prodajnog prostora;

• nabavku vozila koja se koriste u radnim pogonima (viljuškara, tegljača, paletara,

utovarivača, i sl.);

• troškove usluga u cilju inoviranja i digitalizacije procesa poslovanja;

• pokriće izdataka u vezi sa standardizacijom poslovanja i proizvoda;

• nabavku repromaterijala;

• nabavku specijalizovanih softvera;

• troškove pohađanja stručnih obuka;

• troškove nastupa na sajmovima.

Iznos ukupne pomoći za koju se aplicira ne može biti manji od 50.000 dinara bez obzira na namenu.

Pojedničana vrednost bilo kog dela opreme ne može biti manja od 5.000 dinara.

Javni poziv je otvoren do 23. januara, a dodatne informacije mogu se dobiti u Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Pirota.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu