Velika zainteresovanost dece za školu košarke u okviru Božićne škole sporta – video

10.01.2024. 13:01

Veliki broj dece zainteresovan je kao i svake godine i za školu košarke, u okviru Božićne škole sporta. Učenici su podeljeni u dve uzrasne grupe, mladju i stariju. Božićna škola sporta završava se krajem iduće nedelje.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu