Javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024-2026. god

11.01.2024. 13:06

Nacrt Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024. do 2026. godine, daje se na javnu raspravu od 05.01 2024. godine do 26.01 2024. godine.
Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj
raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024. do 2026. godine.
Primedbe, predlozi, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu ledo@pirot.rs ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024. do 2026. godine”, najkasnije do 26.01.2024. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji je objavljen na sajtu Grada Pirota.
Po okončanju javne rasprave Grad Pirot će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana, koji će se objaviti na internet stranici Grada Pirota u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.

Javni poziv za učešće sa propratnom dokumentacijom objavljen je na internet stranici Grada Pirota www.pirot.rs .

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu