Tehnička škola koordinator Erasmus+ projekta pod nazivom ,,Step by step in 3D printing” – video

05.02.2024. 12:36

Tehnička škola koordinator je Erasmus+ projekta pod nazivom ,,Step by step in 3D printing” („Korak po korak u 3D štampi”). Ovaj projekat je odobren za finansiranje u okviru malih partnestava Erasmus+ programa u oblasti stručnog obrazovanja od strane Nacionalne Agencije u Srbiji (Fondacije Tempus) i Evropske Komisije. Koordinatori projekta su Vojislav Aleksić, profesor mašinske grupe predmeta u Tehničkoj školi i Olivera Petrović, prof. Engleskog jezika. Prva aktivnost pod nazivom “From idea to 3D model” („Od ideje do 3D modela”) biće održana u Pirotu u prostorijama škole tokom koje će učenici steći nova praktična znanja iz 3D modeliranja upotrebom programskog paketa

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu